Welkom

Van harte welkom op de website van 'CBS De Adelaar’.

CBS De Adelaar is een christelijke basisschool in Wolvega. De school is aangesloten bij 'De Tjongerwerven CPO'. Christelijke scholen, zoals ' CBS De Adelaar', vallen onder het bijzonder onderwijs. Dat wil niet zeggen dat alleen kinderen met een christelijke achtergrond welkom zijn. Integendeel, op onze school is elk kind welkom. De christelijke geloofstraditie is wel de leidraad voor de school.

De school telt zo'n 140 leerlingen, verdeeld over 6 groepen. 

Het doel van de website is niet alleen het geven van informatie, maar ook een middel om de communicatie tussen ouders en school te bevorderen. De maandelijkse nieuwsbrief, de schoolgids en de informatiekalender zijn te downloaden vanaf deze website. Neemt u ook eens een kijkje op onze Facebook pagina.

Wilt u meer weten over onze school? Kom gerust eens langs, de deur staat altijd voor u open. Natuurlijk kunt u ons ook via de telefoon of de mail bereiken.

Met een hartelijke groet,
Irma Korpershoek (schooldirecteur)

Startdienst

Vanochtend was de startdienst voor de Adelaar en de Wegwijzer in de Ichtuskerk. Er waren ongeveer 250 kinderen, juffen, meesters en ouders aanwezig. De dienst werd geleid door ds. K.J. Faber en het thema was "De storm op het meer", waarbij het ging over vertrouwen.  startdienst

Voor alle leerlingen een bidon van Drink Water!

Vandaag kregen alle leerlingen een bidon van het Drink Water! project. Nu kunnen ze heerlijk de hele dag water drinken. Hier maken zij met het mooie weer al veel gebruik van.

 

CBS De Adelaar vernieuwend van start

De vakantie is voorbij en vol enthousiasme is iedereen weer gestart. Niet alleen voor de leerlingen was het spannend om na de zomervakantie (weer) naar school te gaan, ook voor de leerkrachten is het even wennen. Vorig schooljaar is het team op meerdere gebieden geschoold en zijn de nodige voorbereidingen getroffen om dit schooljaar allerlei vernieuwingen in te kunnen zetten.

Engels wordt gegeven vanaf groep 1, zodat de kinderen aan het eind van de basisschool zich goed kunnen redden in de Engelse taal.

Het ‘tjong®talent was tot nu toe alleen bestemd voor de kinderen die zich via het bestuursbureau van De Tjongerwerven CPO hadden ingeschreven. Vanaf dit schooljaar wordt een middag in de week door alle kinderen gewerkt op de ‘tjong®talent manier. Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt. De leerlingen kiezen zelf een vakgebied, meestal iets waar ze goed in zijn of wat ze leuk vinden. Het is de bedoeling dat de leerlingen hun eigen doelen gaan stellen, verantwoordelijk zijn voor hun eigen leren, uitdaging zoeken in wat ze nog willen leren, presenteren wat ze hebben geleerd, werken met portfolio’s, enz. Na 6 tot 8 weken wordt een vakgebied afgerond en wordt gestart met een nieuw vakgebied. Er wordt gewerkt in kleine groepen.

De zaakvakken zullen aangeboden worden op de ‘tjong®talent manier. Hierdoor worden de kinderen meer uitgedaagd, zullen ze een onderzoekende leerhouding aannemen en leren ze niet alleen van de leerkracht, maar ook van zichzelf en van elkaar.

Het werken met Snappet, ons tabletonderwijs, is niet nieuw voor De Adelaar. De nieuwe versie 3.0 wel. De leerkrachten zijn hiervoor op cursus geweest. Het reken- en taalonderwijs wordt nu nog meer gepersonaliseerd en zo kan nog meer uit de leerlingen worden halen.

Meer- en hoogbegaafdheid was al een speerpunt van de school. Ook hiervoor is door het team extra scholing gevolgd en zal dit schooljaar nog meer scholing volgen. De meer- en hoogbegaafde kinderen zullen dan niet alleen tijdens hun dagdeel bij de speciale groep voor meer- en hoogbegaafde kinderen op hun niveau worden bediend, ook in de eigen klas is er extra aandacht voor deze kinderen.

Bent u nieuwsgierig geworden naar hoe gewerkt wordt op De Adelaar. U bent altijd welkom om een kijkje te komen nemen op onze school.