Onze Kernwaarden

Dit vinden wij belangrijk 

Persoonlijk: We zijn er voor jou

We zijn kleinschalig, benaderbaar en hebben oog voor ieder individu. Door oprecht aandacht voor de kinderen en elkaar te hebben, voelt iedereen zich welkom.

Door goed te luisteren, in kleinere groepen te werken en te observeren helpen we de kinderen op effectieve wijze verder in hun ontwikkeling.

We bieden passende leeroplossingen, hoe verschillend de mogelijkheden en uitdagingen per kind ook zijn.

Ondernemend: We dóen het gewoon

We zijn ambitieus en dagen op gezonde wijze uit om persoonlijke en gezamenlijke grenzen te verkennen én te verleggen.

Door nieuwsgierigheid te prikkelen, gaan onze leerlingen en medewerkers zelf ontdekken waar hun talenten en interesses liggen.

Eigen initiatief en lef tonen worden gestimuleerd. Op die manier werken we aan krachtige en ambitieuze leerlingen én leerkrachten.

 

Verbindend: Met elkaar komt het voor elkaar

Opvallende en uitdagende samenwerkingen zien wij als het vertrekpunt van mooie en succesvolle relaties.

Wij geloven in de kracht van het collectief. Als gemotiveerd en betrokken team maken wij samen met de kinderen en hun ouders er een leuke en leerzame schooltijd van. Op basis van gezamenlijke normen en waarden gaan wij respectvol met elkaar om. Dat zorgt voor verbinding en geeft inspriatie voor ons dagelijks handelen.

Zelfstandig: Je moet het zelf kunnen

Eigenaarschap vinden we belangrijk. We leren kinderen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen keuzes en bieden ruimte om dit te ontdekken.

Hierbij mag je fouten maken, want persoonlijke groei komt met vallen en opstaan tot stand.

Uiteraard zijn we er als je ons nodig hebt. We geven het goede voorbeeld en helpen je op weg, zodat je daarna je vleugels zelf kunt uitslaan.