Missie, Visie en Essentie

Hier staan wij voor

Missie
Onze missie is dat we het mooiste in elkaar naar boven halen. Wij gaan daarbij voor een persoonlijke aanpak. Daarmee zorgen we dat onze leerlingen niet alleen de juiste kennis opdoen, maar ook hun sociale, mentale en creatieve vaardigheden ontwikkelen.

We creëren letterlijk en figuurlijk ruimte voor de leerlingen door buiten de muren van de school te denken en te werken. Hierdoor kunnen de leerlingen zelfstandig en in samenwerking onderzoeken waar hun talenten en interesses liggen.

Door ze op deze zoektocht op een prettige manier uit te dagen en ze ook de nodige vrijheid te geven, zijn onze leerlingen in staat om hun grenzen te verkennen en te verleggen.

Visie
Voor persoonlijke groei heb je elkaar nodig, dat is onze visie. Want opgroeien doe je samen en in de samenleving heb je elkaar straks ook nodig. Hoe mooi is het als iedereen al op school leert plezierig met elkaar om te gaan en bereid is elkaar te helpen waar nodig.

Tegelijk is het van belang dat ieder kind vooral ook zichzelf kan zijn om te ontdekken waar zijn/haar unieke talenten en kwaliteiten liggen.

Het is deze combinatie waar wij voor staan. Wij respecteren iedereen om wie hij/zij is en we zijn ervan overtuigd dat je elkaar nodig hebt om persoonlijke groei mogelijk te maken. 

Essentie
Op de Adelaar wordt iedereen gezien. De kracht van aandacht is waar wij voor staan. Dit is onze unieke meerwaarde. Door onze kleinschaligheid en persoonlijke aandacht zorgen we ervoor dat onze leerlingen groeien.

We kijken naar de onderwijsbehoefte van elk kind, waaraan we op een enthousiasmerende en persoonlijke manier tegemoetkomen. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen zich sociaal-emotioneel goed ontwikkelen, zodat ze klaar zijn voor de volgende stap in hun leven.

We zijn zichtbaar en voelbaar vanuit de kracht van aandacht. Dat is het fundament waarop kinderen zelfstandige, zelfbewuste en sociale wereldburgers worden.