Passend onderwijs

Wij gaan uit van de behoefte van het kind

Op de Adelaar gaan we uit van de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Doordat we een kleinschalige school zijn en veel persoonlijke aandacht geven kunnen we goed op deze behoeften inspelen. Zo zijn we in staat om goed passend onderwijs te geven.

In de navolgende documenten staat omschreven hoe we het passend onderwijs methodisch vormgeven en welke ondersteuning mogelijk is.

Bij de aanmelding van uw kind wordt met de directeur besproken wat uw kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Mochten wij onverhoopt niet kunnen voldoen aan bepaalde specifieke wensen gaan we samen met u op zoek naar passende (externe) ondersteuning of een passende plek binnen ons samenwerkingsverband.

  Ouder- en jeugdsteunpunt Passend onderwijs

  Ouders en jeugd die vragen hebben over passend onderwijs kunnen altijd bij het Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland terecht. Ook voor advies, informatie of een luisterend oor staan zij voor je klaar. Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland is een initiatief van vier samenwerkingsverbanden. Kijk voor meer informatie op www.steunpuntfriesland.nl

  Handboek Handelinggerichte Procesdiagnostiek

  Handboek Handelinggerichte Procesdiagnostiek

  Op de scholen van de Tjongerwerven CPO wordt handelingsgericht gewerkt.  

  Het doel van HGW is om het onderwijs goed af te stemmen op alle kinderen. Dit betekent dat door middel van HGW het onderwijsaanbod afgestemd wordt op de (onderwijs)behoeften van de leerlingen. 

  Link naar het Handboek

  De Stipe, ondersteuningsteam PO

  De Stipe, Ondersteuningsteam Primair Onderwijs Zuidoost Friesland
  Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt waar hij of zij recht op heeft. Het handelingsgericht werken staat hierbij centraal.

  Visie van De Stipe
  In het begrijpen en uitvoeren van passend onderwijs ziet De Stipe zichzelf in een ondersteunende en verbindende rol, waarbij de ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen en leerkrachten steeds centraal staan.

  Link naar de website