Schooltijden

Op CBS De Adelaar wordt gewerkt met een continurooster.

Alle dagen beginnen de lessen om 8.30 uur en eindigen om 14.15 uur.

De leerlingen van groep 1 hebben elke vrijdag vrij. De leerlingen in groep 2, 3 en 4 zijn op vrijdagmiddag vrij vanaf 12.00 uur.

De leerlingen mogen vanaf 8.15 uur op het schoolplein komen. Om 8.25 uur gaat de bel om naar binnen te gaan, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.

Vakantierooster 2020-2021

Vakantie van  tot
Herfstvakantie 10-10-2020 18-10-2020
Kerstvakantie 19-12-2020 00-01-2021
Voorjaarsvakantie 20-02-2021 28-02-2021
Goede Vrijdag 02-04-2021  
Paasmaandag 05-04-2021  
Meivakantie 01-05-2021 16-05-2021
2e pinksterdag + studiedag team 24-05-2021 25-05-2021
Zomervakantie 09-07-2021 22-08-2021

Extra vrije dagen / studiedagen:

donderdag 24-09-2020 Studiedag team, leerlingen vrij

vrijdag 04-12-2020 Sinterklaas op school, leerlingen 12.00 uur vrij

donderdag 11-03-2021, Studiedag team, leerlingen vrij

dinsdag 27-04-2021, Koningsdag

dinsdag 25-05-2021, Studiedag team, leerlingen vrij

donderdag 08-07-2021, laatste schooldag, leerlingen 12.00 uur vrij