Schooltijden

Op CBS De Adelaar wordt gewerkt met een continurooster.

Alle dagen beginnen de lessen om 8.30 uur en eindigen om 14.15 uur.

De leerlingen van groep 1 hebben elke vrijdag vrij. De leerlingen in groep 2, 3 en 4 zijn op vrijdagmiddag vrij vanaf 12.00 uur.

De leerlingen mogen vanaf 8.15 uur op het schoolplein komen. Om 8.25 uur gaat de bel om naar binnen te gaan, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.

Vakantierooster 2023-2024

Vakantie van tot
Herfstvakantie 23-10-2023 27-10-2023
Kerstvakantie 25-12-2023 05-01-2023
Voorjaarsvakantie 19-02-2024 23-02-2024
Goede Vrijdag 29-03-2024
Paasmaandag 01-04-2024
Meivakantie 29-04-2024 10-05-2024
Hemelvaartsdag 09-05-2024
2e pinksterdag 20-05-2024
Zomervakantie 22-07-2024 30-08-2024

Extra vrije dagen / studiedagen:

maandag 30-10-2023 Studiedag team, leerlingen vrij

dinsdag 05-12-2023 Sinterklaas op school, leerlingen 12.00 uur vrij

vrijdag 22-12-2023 Kerstvakantie, leerlingen 12.00 uur vrij

maandag 22-01-2024 Studiedag team, leerlingen vrij

donderdag 28-03-2024 Studiedag team, leerlingen vrij

vrijdag 26-04-2024 Koningsspelen, leerlingen vanaf 12.00 uur vrij

dinsdag 21-05-2024, Studiedag team, leerlingen vrij

vrijdag 19-07-2024, leerlingen vrij, dag voor zomervakantie