Schooltijden

Op CBS De Adelaar wordt gewerkt met een continurooster.

Alle dagen beginnen de lessen om 8.30 uur en eindigen om 14.15 uur.

De leerlingen van groep 1 hebben elke vrijdag vrij. De leerlingen in groep 2, 3 en 4 zijn op vrijdagmiddag vrij vanaf 12.00 uur.

De leerlingen mogen vanaf 8.15 uur op het schoolplein komen. Om 8.25 uur gaat de bel om naar binnen te gaan, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.

Vakantierooster 2022-2023

Vakantie van tot
Herfstvakantie 17-10-2022 21-10-2022
Kerstvakantie 26-12-2022 06-01-2022
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 03-03-2023
Goede Vrijdag 07-04-2022
Paasmaandag 10-04-2023
Meivakantie 24-04-2023 05-05-2023
Hemelvaart 18-05-2023 19-05-2023
2e pinksterdag 29-05-2023
Zomervakantie 21-07-2023 01-09-2023

Extra vrije dagen / studiedagen:

maandag 24-10-2022 Studiedag team, leerlingen vrij

maandag 05-12-2022 Sinterklaas op school, leerlingen 12.00 uur vrij

vrijdag 23-12-2022 Kerstvakantie, leerlingen 12.00 uur vrij

vrijdag 06-04-2023 Studiedag team, leerlingen vrij

vrijdag 21-04-2023, Koningsspelen, leerlingen 12.00 uur vrij

woensdag 17-05-2023, Studiedag team, leerlingen vrij (dag voor Hemelvaartsdag)