Schooltijden

Op CBS De Adelaar wordt gewerkt met een continurooster.

Alle dagen beginnen de lessen om 8.30 uur en eindigen om 14.15 uur.

De leerlingen van groep 1 hebben elke vrijdag vrij. De leerlingen in groep 2, 3 en 4 zijn op vrijdagmiddag vrij vanaf 12.00 uur.

De leerlingen mogen vanaf 8.15 uur op het schoolplein komen. Om 8.25 uur gaat de bel om naar binnen te gaan, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.

Vakantierooster 2021-2022

Vakantie van tot
Herfstvakantie 18-10-2021 22-10-2021
Kerstvakantie 27-12-2021 07-01-2022
Voorjaarsvakantie 21-02-2022 25-02-2022
Goede Vrijdag 15-04-2022
Paasmaandag 18-04-2022
Meivakantie 25-04-2022 06-05-2022
Hemelvaart  26-05-2022 27-05-2022
2e pinksterdag  06-06-2022 06-06-2022
Zomervakantie 15-07-2022 28-08-2022

Extra vrije dagen / studiedagen:

donderdag 29-09-2021 Studiedag team, leerlingen vrij

donderdag 28-10-2021 Studiemiddag team, leerlingen 12.00 uur vrij

vrijdag 03-12-2021 Sinterklaas op school, leerlingen 12.00 uur vrij

vrijdag 24-12-2021 Kerstvakantie, leerlingen 12.00 uur vrij

donderdag 27-01-2022, Studiedagmiddag team, leerlingen 12.00 uur vrij

maandag 14-03-2022, Studiedag team, leerlingen vrij

vrijdag 22-04-2022, Koningsspelen, leerlingen 12.00 uur vrij

woensdag 25-05-2022, Tjongerwervendag team, leerlingen vrij (dag voor Hemelvaartsdag)