Gymnastiek

GROEP 1 EN 2
De kinderen van groep 1 en 2 gymmen in het speellokaal. Het dragen van gymschoenen (geen balletschoentjes) is verplicht (dit in verband met voetwratten). De schoenen kunnen op school blijven. Geeft u wel even een tas mee waar deze in kunnen? Graag de naam van uw kind op de tas en in de schoenen.
GROEP 3
De kinderen van groep 3 gymmen op school in het speellokaal. Via de leerkracht krijgen de ouders informatie over de dag(en) dat de gymkleding mee moet.
GROEP 4 T/M 8
Een keer per week hebben de kinderen van groep 4 t/m 8 een blokuur gymles in sporthal De Steense. Groep 4 en 5/6 gymmen op donderdagmiddag en lopen naar de sporthal. De kinderen van groep 7 en  8 gymmen op woensdagmiddag en gaan op de fiets.

Wilt u uw kinderen op de dag dat zij gym hebben hun gymspullen in een tas meegeven? De spullen kunnen niet op school blijven!
Het dragen van de juiste kleding en schoeisel is verplicht. Als kleding graag een korte broek en shirt of een gympakje. Het niet dragen van sportschoenen bevordert ongelukken. Kinderen die niet de juiste gymkleding bij zich hebben, blijven tijdens de gymlessen op school en krijgen ander werk.